U heeft het vast wel iets van mee gekregen in de media, of er zelfs allerlei mails over ontvangen; De nieuwe privacywetgeving, oftewel de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Met ingang van 25 mei 2018 moet namelijk iedere ondernemer hieraan voldoen. Bedrijven krijgen meer verplichtingen als het gaat om de privacy van consumenten. Consumenten krijgen daarentegen meer rechten als het gaat om controle over hun persoonsgegevens. Wie zich niet aan de nieuwe wet houdt kan een boete opgelegd krijgen.

Als uitvaartondernemer komt er nogal wat bij kijken en heb mezelf goed de tijd gegeven om het een en ander uit te zoeken. Ik heb bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten bijgewoond en met collega’s erover gesproken. Maar een pasklaar antwoord voor de uitvaartbranche was er eigenlijk niet, totdat een collega, samen met een jurist (die gespecialiseerd is in deze materie), een training organiseerde waarbij alle elementen uit de uitvaartbranche aan de orde kwamen. En naar aanleiding van deze training kan ik u zeggen: Mijn onderneming voldoet aan alle eisen en uw privacy is bij mij gewaarborgd!

Wat misschien wel het belangrijkste is om te weten is dat de gegevens van een overledene niet kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens volgens de privacywetgeving. Dit betekent dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dit neemt echter niet weg dat ik ook zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omga. Om een uitvaart te kunnen begeleiden heb ik wel de gegevens van de opdrachtgever (vaak één van de nabestaanden) nodig om de juiste papieren aan te kunnen vragen, maar ook om een crematie of begrafenis te regelen. Deze gegevens van de opdrachtgever vallen wel onder de privacywetgeving. Daarnaast is het voor het begeleiden van een uitvaart nodig dat ik deze persoonsgegevens deel met andere ondernemingen. Hierbij moet u denken aan de (overheids)instellingen waarmee ik samenwerk, zoals de gemeente, de drukkerij, een aula of verzekeringsmaatschappijen. Maar willen ze met mij samenwerken, dan moeten ze wel dezelfde zorgvuldige en betrouwbare manier van omgaan met uw persoonsgegevens hanteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die deze bedrijven van mij hebben ontvangen. Zonder persoonsgegevens kan ik dus geen uitvaart begeleiden, maar net als voordat de AVG in werking trad, wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met uw en andermans gegevens. Binnenkort kunt u op mijn website www.uitvaartzorgmiranda.nl een privacy-verklaring downloaden. Hierin staat precies omschreven welke gegevens ik nodig heb en waarvoor ik ze gebruik. Mochten er nog onduidelijkheden zijn of u heeft nog andere vragen, bel me dan gerust.
Ik neem graag de tijd voor u…..

Gewoon ‘Omdat iedere uitvaart zorg verdient!’