Het afscheid bespreken

De periode tussen het overlijden van uw dierbare en de dag van de uitvaart is zeer indrukwekkend. In een korte tijd neemt u veel beslissingen. De emoties die horen bij het verlies kunnen hierdoor in de verdrukking komen.

Samen met u en in uw tempo leg ik u de mogelijkheden voor en kunt u weloverwogen uw keuzes maken. Dat wat het beste bij u past. Ik vind het belangrijk om rust te brengen, tijd en ruimte te geven voor uw eigen ideeën om zo tot een passend afscheid te komen. Een persoonlijk afscheid waarin de overledene wordt herkend en recht wordt gedaan aan de gevoelens van diegenen die achterblijven, een afscheid dat troost geeft. Samen met u regel ik de uitvaart, waarbij u bepaalt wat u zelf wilt doen en wat ik voor u mag regelen.

Kinderen wel of niet mee

Het betrekken van jonge kinderen bij een overlijden van een familielid, zie ik als heel bijzonder. Hen betrekken bij het afscheidsproces is erg belangrijk voor de verwerking van het verlies. Natuurlijk willen we kinderen beschermen tegen pijn en verdriet, maar dat doe je niet door een kind “weg te houden” van het rouwproces. Sterker nog, het weghouden van een kind bij een overlijden kan vragen oproepen. Het zien van de realiteit is vele malen beter dan met onbeantwoorde vragen achter te blijven, die kunnen leiden tot de meest nare gedachten. Kinderen begrijpen wellicht meer dan wij denken.

Door kinderen uit te nodigen mee te denken over de uitvaart en een passende rol te geven, hoop je hen vertrouwen te geven dat kan helpen bij het realiseren van het verlies. Door de juiste woorden te gebruiken, passend bij de leeftijd, en het vroegtijdig informeren van wat er gaat of kan gebeuren, hoop ik te bereiken dat de dood niet als eng wordt ervaren. Het vinden van troost kan daarvoor in de plaats komen en tevens de bewustwording dat “nooit meer, voor altijd is”.

De uitvaart

Op de dag van de uitvaart ben ik bij u en zorg ik dat u zich nergens anders zorgen over hoeft te maken, dan uw verdriet. Ik onderhoud de contacten met het uitvaartcentrum, kerk of crematorium. Ik begeleid u en ben het aanspreekpunt voor eventuele vragen. Als u wenst kan ik uw gasten toespreken en de uitvaart leiden. Ik ben er voor u, uw familie en andere nabestaanden.

Nazorg

Voor mij houdt het werk als uitvaartbegeleidster niet op na de begrafenis of crematie. Ik hecht er waarde aan van u terug te horen hoe u het afscheid ervaren en beleefd heeft en dat doe ik graag in een persoonlijk gesprek. Ongeveer 2 weken na de uitvaart neem ik contact met u op en kom ik bij u langs om na te praten. Wat ging goed, maar zeker niet onbelangrijk, wat had beter of anders kunnen zijn? Hoe gaat het nu met u? Heeft u hulp nodig, dan breng ik u graag in contact met deskundigen uit mijn netwerk.

Eventuele vragen kan ik misschien beantwoorden en ook wanneer u bijvoorbeeld nog dankkaartjes of een dankadvertentie wilt plaatsen, kan ik u hierin adviseren.