Als ik nu overlijd kan ik dan wel thuisblijven? Die vraag krijg ik regelmatig bij voorgesprekken of na een overlijden.

Of een thuisopbaring mogelijk is, hangt van verschillende factoren af. Waar en hoe is degene aan overleden en bijvoorbeeld medicijngebruik zijn factoren die de thuisopbaring kunnen beïnvloeden. Soms is een combinatie van verschillende opbaarmethodes nodig, maar er is nooit een garantie dat de conditie van het lichaam niet achteruit zal gaan.

Een koelplaat is een bekende en betrouwbare methode, het lichaam voelt wel koud aan en je kunt af en toe de motor horen aanslaan. Maar er zijn ook andere methoden. Sinds 2010 is een vorm van lichte balseming in Nederland toegestaan, thanatopraxie. Dit is een vorm van balseming waarbij het lichaam tot ongeveer 10 dagen wordt ‘geconserveerd’. Op deze manier hoeft het lichaam niet gekoeld te worden. Maar ook thanatopaxie lukt niet altijd, ook dit is afhankelijk van de doodsoorzaak.

Een natuurlijke manier van koelen is door graszoden te plaatsen in de kamer waar de overledene ligt opgebaard. Het is ecologisch verantwoord en met name in de wintermaanden een goed alternatief. Door de graszoden nat te houden, wordt er warmte aan de omgeving onttrokken. Mijn advies is om daarnaast de overledene een dag naar een gekoelde ruimte te brengen zodat het lichaam goed afkoelt, ook de organen krijgen dan de gelegenheid om hun warmte te verliezen.

Uiteindelijk komt er een moment, vroeg of laat, om de overledene in de kist, mand of wade te leggen en definitief te sluiten, maar dat wil nog niet zeggen dat de overledene dan niet meer thuis kan blijven. Met de juiste maatregelen lukt dat meestal wel tot de dag van de uitvaart.

Zo zijn we altijd van verschillende factoren en situaties afhankelijk, maar we doen ons best om het zo waardig en respectvol te laten verlopen en alles gaat altijd in overleg!