Zoals u in mijn eerdere columns al heeft kunnen lezen gaan mijn gesprekken met enige regelmaat over ‘de dood’. Oftewel beter gezegd: hoe ziet mijn afscheid eruit nadat ik ben overleden? Wat zijn de mogelijkheden? Waar moet ik rekening mee houden en hoe uit ik mijn wensen aan mijn dierbaren? Dit zijn best moeilijke vragen die u zichzelf stelt en deze vragen vergen vaak de nodige tijd om antwoorden op te vinden. Uiteraard bespreek ik dit graag met u in een vrijblijvend gesprek en daarna zet ik uw vragen en antwoorden voor u op papier. Maar het kan ook anders…

Uitvaartwensen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Door situaties, je eigen beleving of als u een uitvaart heeft meegemaakt waar u zo ontroerd van werd en u geraakt heeft, dat u later denkt: zo zou ik het ook wel willen! Hoe vertelt u dan uw wensen aan de mensen die u dierbaar zijn? De mensen waarvan u weet dat zij waarschijnlijk voor de taak komen te staan om uw afscheid te regelen. Dat is soms een lastig onderwerp waar niet snel over gepraat wordt. Vaak wordt er gezegd: dat kan later nog wel, maar soms komt er geen later….

Steeds vaker wordt mij gevraagd; “Heb jij ook een wensenboekje waar we alles in op kunnen schrijven?” Tot vandaag moest ik daar ontkennend op antwoorden. Maar mijn collega Natasja Kroese (Boom afscheidszorg) en ik hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. We hebben onze ervaringen en gesprekken vertaald in een eigen afscheidsgids. Helder en duidelijk in opbouw. Met voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng en ideeën. Wellicht zelfs inspirerend. Het is een levend document. Vertel uw naasten waar de afscheidsgids te vinden is, zodat zij bij overlijden weten wat uw wensen waren. Dat geeft hen houvast in de ongetwijfeld moeilijke tijd. TIP: leg de afscheidsgids bij de andere belangrijke papieren,(zoals evt testament, wachtwoorden, verzekeringspolis etc.)

Mede door deze manier hoop ik dat gesprekken over de dood, met de afscheidsgids als leidraad, minder moeilijk zullen worden. We gaan immers allemaal een keer sterven en hoe fijn is het dan om alles duidelijk te hebben? Heeft u interesse in een afscheidsgids? Bel, mail of stuur me een what’s app bericht en ik stuur u een afscheidsgids, vrijblijvend en kosteloos, toe.

Gewoon ‘Omdat iedere uitvaart zorg verdient!’